ความสำคัญกรอบรูป


ความสำคัญของกรอบรูป

                 การทำกรอบรูปเป็นงานช่างที่มี ความสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะการสร้างสรรค์กรอบรุปมีส่วนช่วยเหลือเสริมคุณค่าความงามของงานศิลปะให้ มีมากขึ้น แต่การเป็นช่างทำกรอบรูปจะคำนึงเหตุข้างต้นเพียงอย่างเดีวเท่านั้นยังไม่พอ ต้องรวมไปถึงการคิดว่าควรใส่กรอบรูปอย่างไร เมื่อนำไปตั้งหรือแขวนบนฝาผนังภายในห้องที่มีรูปแบบการตกแต่งต่างๆ นั้นได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนสวยงามด้วย
ในการศึกษาเทคนิคการทำกรอบรูปนี้จะเป็นสิ่งช่วย ชี้แนะแนวทางการสร้างสรรค์กรอบรุปให้เหมาะสมกับลักษณะของผลงานแต่ละประเภท เช่น จิตรกรรม                  ภาพถ่ายศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะพื้นบ้านงานหัตกรรมทุกแบบ และรวมถึงงานสะสมที่ต้องการโชว์หรือแขวนประดับบนฝาผนังภายในห้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานเหล่านั้นล้วนมีคุณค่าความงามที่เอาใจใส่เป็นพิเศษ

จุดประสงค์ของการใส่กรอบรูป

                 การทำกรอบรูปได้มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา ตามความนิยม และอุดมคติของสังคมในแต่ละสมัย แต่การเลี่ยนแปลงปรับปรุงได้เกิดขึ้น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการที่พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ของนิวยอร์ก ได้นำเอาเฉพาะผลงานศิลปธที่ทีอยู่ในพิพิธภัณฑ์มาเปลี่ยนตกแต่งใส่กรอบรูป ขึ้นใหม่นั้นนับว่าเป็นการเริ่มต้นค้นหาวัสดุต่างๆมาใช้เป็นส่วนประกอบหลายๆ อย่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานศิลปะนั้นๆ นอกจากการค้นหาวัสดุมาใช้แล้วยังมีการตกแต่ง กรอบรูปให้มีลวดลาย และสีสันขึ้นมาใหม่ๆเพื่อเหมาะสมกับงานศิลปะแต่ละประเภทด้วย หากพิจารณาเหตุผลความต้องการใส่กรอบรูปงานศิลปะหรืออื่นๆ นั้นมีจุดประสงค์ 3 อย่าง คือ
                 1. เพื่อความสวยงามนับเป็นความต้องการอันดับแรก เพราะกรอบรุปจะเป็นจุดรวม และกำหนดขอบเขอตของการดูภาพ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้มองเห็นสีสันภายในภาพของงานศิลปะได้ชัดเจนขึ้น และเพิ่มความเด่นของขนาดภาพด้วย นอกจากนั้นกรอบรูปยังเป็นส่วนที่เชื่อมความต้องสัมพันธ์ระหว่างรูปงานศิลปะ กับพื้นที่ฝาผนังห้องที่นำภาพไปแขวนตกแต่งด้วย ฉะนั้นการใส่กรอบรุปภาพ ต้องคำนึงถึงรูปแบบของงานศิลปะ ลักษณะกรอบรูปภาพกับพื้นผนังห้องต้องมีความสัมพันธ์กัน จะช่วยให้ภาพศิลปะมีคุณค่า
                 2. เพื่อต้องการความสะดวกสบายในการรักษาความสะอาดของงานศิลปะช่วยให้งานศิลปะคง ทน และจะเป็นส่วนช่วยป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ หรืองานศิลปะได้ นอกจากนั้นการทำความสะอาดภายนอกของกรอบรูปได้ง่ายและสะดวกสบายกว่าการทำความ สะอาดบนศิลปะโดยตรง
                 3. ช่วยรักษารูปทรงของผลงานศิลปะในขณะแขวนอยู่บนฝาผนัง เพราะงานศิลปะนั้นส่วนมากจะมีลักษณะแบบราบ และการแขวนอยู่ในลักษณะแบบราบ และการแขวนอยู่ในลักษณะแนวตั้งเพื่อจะเห็นภาพได้ชัดเจน ก็มักจะมีปัญหากับงานศิลปะที่ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้เองในแนวตั้ง เช่นงานศิลปะที่เขียนบนกระดาษ หรือผ้า ยกเว้นงานจิตรกรรมสีนำมัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าใบที่ขึงบนกรอบไม้ จึงทรงตัวอยู่ได้ ดังนั้นในงานศิลปะอื่นๆ จึงต้องอาศัยกรอบรุปเป็นส่วนช่วยบังคับรูปภาพนั้นให้ตั้งขึ้น และยังช่วยรองรับกระจกใสปิดหน้ากรอบรุปภาพให้แนบสนิทชิดกันด้วย นอกจากนั้นการใส่กรอบรูปยังจะช่วยให้การแขวนบนฝาผนังได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขึ้น เพราะด้านหลังกรอบรูปยังจะช่วยให้การแขวนบนฝาผนังได้ง่ายและสะดวกรวดขึ้น เพราด้านหลังติดห่วง หรือโซ่สำหรับแขวนกับตะปูที่ตอกบนฝาผนังแล้วนั้นเอง                                                   
สถานที่เรียนทำกรอบรูป กัลยกรกรอบรูป 
ในตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้ มหาวิทยาลัยพายัพ
หรือสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก่อนได้ที่
ติดต่อ คุณภูวเดช  โทร 081-7164414 , 089-6350133
หรือติดต่อที่ tkanyakorn@gmail.com


1 comment:

  1. The Korean People’s received is a forex you'll be hard-pressed search out|to search out} any major group supporting. It’s not only a matter of the selection of businesses however normally also an adherence to commerce embargos imposed by the nation they are 우리카지노 working in. As such, it will be better to search for alternate options just like the commonly supported US dollar or even cryptocurrencies, which have gotten more and more well-liked with gamers. POLICE arrested three Koreans allegedly working unlawful on-line gambling activities inside a condominium unit in Barangay Apas, Cebu City on Saturday.

    ReplyDelete